Canvas menu

Webteksten vanaf 4,0 cent per woord

Een tekst laten herschrijven

Een tekst herschrijven kan om meerdere redenen nodig of gewenst zijn. Het komt voor dat een tekst wel alle nodige informatie bevat, maar niet echt één geheel vormt. Het lijkt een onsamenhangend geheel, waardoor de informatieve tekst niet de waarde bezit die het zou moeten bezitten. De tekst herschrijven is dan een goede optie. Het kan ook zijn dat u eerder gepubliceerde content nog eens wilt publiceren, om welke reden ook, maar hierbij wilt voorkomen dat Google plagiaat ‘ruikt’. Ook dan is het verstandig om de content te herschrijven.

 

Een tekst laten herschrijven of laten redigeren?

Herschrijven en redigeren worden nogal eens door elkaar gehaald. Een tekst herschrijven is eigenlijk het opnieuw schrijven van de tekst op basis van de oude tekst. Er blijft weinig tot niets van de oorspronkelijke tekst behouden. Een onsamenhangende, chaotische of onlogische tekst kan met herschrijven worden omgevormd tot een waardevol stukje content. Wanneer het gaat om redigeren, dan wordt de tekst enkel verbeterd. Spelfouten worden verwijderd, leestekens kunnen worden aangepast waar nodig en grammaticaal wordt alles nagelopen. De tekst blijft dus in grote lijnen gelijk, alleen het geheel krijgt een ‘schoonheidsbehandeling’.

Wanneer is een tekst herschrijven de juiste keuze?

Een tekst herschrijven, of een tekst laten herschrijven, is de juiste keuze wanneer de oorspronkelijke tekst niet voldoet aan de huidige regels of wensen. Ook kan het zijn dat de tekst verlengd moet worden of moet worden aangevuld. Een tekst herschrijven kan worden gedaan om er een beter doorlopend geheel van te maken, maar het kan ook worden gedaan om te voorkomen dat een eerder gepubliceerd stuk wordt herkend als plagiaat. Zo komt het veel voor dat ondernemers een blog voor een tweede maal willen publiceren, bijvoorbeeld omdat deze het in het verleden erg goed gedaan heeft. Dan is het belangrijk om de tekst te herschrijven, zodat de content hetzelfde zegt, maar wel totaal anders in elkaar steekt.

Hoe kunt u uw eigen tekst herschrijven?

Wanneer u uw eigen tekst wilt herschrijven, dan is het raadzaam om de oorspronkelijke tekst door te nemen en de hoofdpunten te noteren. Vervolgens legt u de originele tekst weg om met de belangrijkste punten een nieuw stukje content te schrijven. Door op deze manier te werken voorkomt u vaak makkelijk dat de teksten nog altijd sterk op elkaar lijken. De hoofdpunten komen overeen en de tekst heeft vaak hetzelfde doel, maar toch gaat het uiteindelijk om twee unieke teksten.

Hoe kunt u de tekst van een ander herschrijven?

Het komt veel voor dat mensen tekst van iemand anders herschrijven. De oorspronkelijke tekst dient dan als inspiratie, bijvoorbeeld voor een blogtekst. Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat uw tekst uiteindelijk volledig Copyscape-proof is. Wanneer u content van iemand anders voor uzelf wilt herschrijven, dan is het verstandig om de tekst te lezen en weg te leggen. Vervolgens wacht u minimaal een uur en begint u vanuit uw geheugen te schrijven. Dit voorkomt dat uw tekst te veel gaat lijken op de tekst die eerder door iemand anders is gepubliceerd.  

Over ons

Wij zijn thuis in alle online media. Onze tekstschrijvers kunnen bogen op een jarenlange ervaring in het schrijversvak. Van SEO-teksten tot advertorials; voor alle webteksten kunt u een beroep op ons doen.

Neem voor meer informatie contact met ons op