Canvas menu

Webteksten vanaf 4,0 cent per woord

Webteksten schrijven? Tips voor het beste resultaat

Met deze ‘tekst schrijven tips’ weet u zich positief opvallend te onderscheiden op het wereldwijde web. Dat is namelijk een vak apart. Vooral wanneer u zich bedenkt dat er honderden miljarden websites wereldwijd zijn en ruim twee miljoen in Nederland. Sterker nog, op het moment dat u dit leest hebben zich hier alweer tig nieuwe websites aan toegevoegd. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat uw website er met kop en schouders bovenuit steekt? Wij laten het u weten aan de hand van de volgende tips.

Een goed begin is het halve werk

Cliché maar waar: weet de bezoeker aan het begin van uw webtekst te prikkelen en hij of zij leest gegarandeerd door. Dit betekent dat het belangrijkste deel van uw boodschap bovenaan de tekst moet komen te staan. De lezer zal dan zeker voor de details de rest van de webtekst lezen.

Een pakkende titel

Wanneer u boven het begin van uw tekst ook nog een pakkende titel plaatst, kan het haast niet meer fout gaan. Eigenlijk moet deze titel de bezoeker al alles vertellen over de inhoud van de webtekst. Gebruik hierbij de gebiedende wijs: ‘koop nu’, ‘ontdek de’, enzovoorts. U zult merken dat uw bezoekers hier graag op in gaan.

Schrijf direct in u-vorm of je-vorm

U wilt dat uw bezoekers zich aangesproken voelen, dus dat is precies wat u ook moet doen: aansprekende webteksten schrijven. Afhankelijk van uw doelgroep gebruikt u hiervoor de u-vorm of de je-vorm. Hanteer hierbij actieve zinnen. Voorbeelden zijn: ‘u ervaart’ en ‘je wilt’. In plaats van: ‘het zou zo kunnen zijn’, ‘er bestaat een kans’.

Minder is meer

Dit is misschien wel een van de belangrijkste uit ons rijtje ‘tekst schrijven tips’. Van het beeldscherm lezen is een totaal andere beleving dan van papier. Dit komt niet in de laatste plaats door de sterke opkomst van smartphones. Hoewel de beeldschermen hiervan steeds groter lijken te worden is een gigantisch lap tekst allesbehalve wenselijk.

Gebruik alinea’s en koppen

Schrijf de beknopte webtekst niet aan een stuk door maar voeg verschillende alinea’s toe. Dit brengt rust bij de lezer teweeg. Hij of zij behoudt het overzicht en heeft zo veel meer interesse in wat u kenbaar wilt maken. Zorg er alleen wel voor dat de alinea’s in ieder geval uit drie zinnen bestaan. Daarnaast verdienen koppen boven de alinea’s onze sterke aanbeveling. Geef ze een andere kleur of maak ze vetgedrukt en de lezer vindt uw webtekst zeer aantrekkelijk.

Tussen de alinea’s door een regel

Om optisch gezien het beste resultaat te bereiken laat u telkens een witregel tussen twee aparte alinea’s. Dit scant prettig aan het oog van de lezer. Ook wanneer uw webtekst in totaal uit twee alinea’s bestaat, adviseren wij u een witregel toe te passen.

Varieer met zinlengtes

Ga maar bij uzelf te rade: een tekst die bestaat uit een afwisseling van korte en langere zinnen is veel prettiger om te lezen. Vermijd in ieder geval heel erg lange zinnen. Iedere zin die boven de 30 woorden uitkomt is simpelweg te groot. Uw bezoeker moet dan telkens de zin weer opnieuw lezen om deze te begrijpen. Hou het daarom kort maar krachtig.

Geen jargon en geen afkortingen

Gebruik liever geen vaktaal in uw webtekst. Zelfs als dit nog zo gebruikelijk is voor uw product of dienstverlening. Ditzelfde geldt voor afkortingen. Bij onbekende afkortingen haken veel van uw bezoekers af. Zij verlaten dan uw site en het wordt vervolgens heel lastig ze er ooit weer terug te krijgen.

Contrasterende achtergronden

Als laatste in ons overzicht ‘tekst schrijven tips’: de achtergrond van uw webtekst. Zorg voor contrasterende kleuren. Wanneer uw achtergrond bijvoorbeeld blauw is, zorgt u er dan voor dat de letters er opvallend uitspringen. Dit geldt ook voor uw ‘call-to-action’. Dit is de knop waarop uw lezer klikt om tot actie over te gaan. Wanneer deze knop opvallend staat weergegeven boekt u sneller het gewenste resultaat.

Over ons

Wij zijn thuis in alle online media. Onze tekstschrijvers kunnen bogen op een jarenlange ervaring in het schrijversvak. Van SEO-teksten tot advertorials; voor alle webteksten kunt u een beroep op ons doen.

Neem voor meer informatie contact met ons op